Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KVAK, R. (2018): Fenomén horského počasia. Geografické rozhledy, 27(5), 12–15.

Přílohy: