Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KVAK, R. (2018): Fenomén horského počasia. Geografické rozhledy, 27(5), 12–15.

Přílohy:

Aplikace do výuky