Stažení článku

KŘÍŽEK, M., UXA, T. (2018): Mrazová modelace hor. Geografické rozhledy, 27(5), 16–19.