Stažení článku

TREML, V. (2018): Exkurze krkonošskou krajinou. Geografické rozhledy, 27(5), 20–23.