Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ČTVRTNÍKOVÁ, A. (2018): Místně zakotvené učení v českých školách. Geografické rozhledy, 27(5), 24–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

Příručka dobré praxe
Příklad závěrečné zprávy o projektu

Abstrakt: Článek pojednává o místně zakotveném učení, metodě vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Hlavním tématem této metody je místo, které je nahlíženo v perspektivě humanistické geografie. Metoda zkoumá vztah žáků k místu, vzdělává o místu, posiluje jejich vztah k místu – posiluje jejich regionální identitu. Hlavním propagátorem a realizátorem je SEVER. Mnohaletý program Škola pro udržitelný život síťuje učitele i školy a nabízí školení pedagogů, odbornou facilitaci a finanční prostředky.

Klíčová slova: místně zakotvené učení, vzdělávání, regionální identita, udržitelný rozvoj

Abstract (EN): Local Based Education in Czech Schools. The paper deals with local based education – an educational method for sustainable development. The main topic is "place", which is viewed from the perspective of humanistic geography. This method researches relations between pupils and place, educates about place, and strengthens their relations to place. The main propagator of this method in Czechia is SEVER. Its long-term program "Škola pro udržitelný život" connects teachers and schools, provides teachers' trainings, professional facilitation and funding opportunities.

Keywords (EN): Local Based Education, education, regional identity, sustainable development