Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ČTVRTNÍKOVÁ, A. (2018): Místně zakotvené učení v českých školách. Geografické rozhledy, 27(5), 24–25.

Přílohy: