Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TRAHORSCH, P. (2018): Skečnouting: tvorba vizuo-textového zápisu. Geografické rozhledy, 27(5), 26–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem článku je představit skečnouting jako jednu z alternativních možností tvorby zápisu z vyučovacích hodin zeměpisu a zároveň prezentovat výsledky aplikace této metody do výuky na příkladu regionální geografie Afriky u žáků 7. třídy základní školy. Při aplikaci skečnoutingu si žáci sami strukturují učivo, hledají souvislosti a vztahy mezi klíčovými pojmy. Díky použití odlišných vyjadřovacích prostředků a kombinace vizuálií a textu při zápise, může mít tato metoda pozitivní vliv na efektivitu učení.

Klíčová slova: skečnouting, vizuálie, regionální geografie, geografické vzdělávání

Abstract (EN): Sketchnoting: creation of a visual-text record from geography lessons. The aim of this paper is to introduce sketchnoting as one of the alternative possibilities of writing down from geography lessons. The next aim is to present the results of sketchnoting application in lessons on the example of Africa´s regional geography among 7th grade pupils. By sketchnoting, pupils are looking for relationships between concepts. While using different means of expression and a combination of visuals and text during writing, this method can have a positive effect on learning efficiency.

Keywords (EN): sketchnoting, visuals, regional geography, geographical education