Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JELEN, J., CHROMÝ, P. (2018): Krušnohoří jako součást světového dědictví UNESCO? Geografické rozhledy, 27(5), 30–33.

Stáhnout článek

Přílohy:

Přehled montánního dědictví Krušnohoří

Abstrakt: Nejvýznamnější oblastí montánního dědictví Česka jsou Krušné hory. Ve zdejší hornické krajině je možné najít stopy středověkého dobývání stříbra i doklady těžby probíhající ve 20. století. Celý komplex je díky velkému počtu dochovaných památek či stále uchovávaným hornickým tradicím nominován k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.

Klíčová slova: těžba, dědictví, Krušné hory, UNESCO, Česko

Abstract (EN): Ore Mountains as a part of UNESCO World Heritage. The most significant area of mining heritage in Czechia are the Ore Mountains. In the local mining landscape, it is possible to find traces of medieval silver mining or remains after mining from the 20th century. The whole complex is nominated for UNESCO World Heritage List due to large number of conserved monuments or still preserved mining traditions.

Keywords (EN): mining, heritage, Ore Mountains, UNECO, Czechia