Stažení článku

SCHUCHOVÁ, K., LENART, J. (2018): Retence povodňových vod starými důlními díly. Geografické rozhledy, 27(5), 34–37.