Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Hory vs. společnost. Geografické rozhledy, 27(5), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: exploatace,, důl, navážka, umělá hora, světelné znečištění, kyselé deště, přelidněné hory, znečištěné životní prostředí

Keywords (EN): exploitation, mine, artificial mountain, light pollution, acid rain, overcrowded mountains, polluted environment