Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KAROLČÍK, Š., MURTÍNOVÁ, L. (2014): Pojmové mapy a nástroje na ich tvorbu. Geografické rozhledy, 23(4), 12–14.

Přílohy:

Ukázky pojmových map a softwarů k jejich tvorbě