Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BLÁHA, J. D., HÁTLE, J. (2014): Tvorba náčrtů a plánků ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 23(4), 15–17.

Přílohy:

Zadání úkolu z 15. ročníku Zeměpisné olympiády