Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BURDA, T. (2018): Osmičkové oslavy narozenin Československa. Geografické rozhledy, 28(1), 12–13.

Stáhnout článek

Přílohy:

Vývoj českých hranic (mapa a text)

Abstrakt: Letos je to sto let od vzniku Československa. Toto výročí dnes již neexistujícího státu si připomínáme intenzivně. Ne vždy tomu tak bylo, v mnoha obdobích se obraz naší republiky interpretoval velmi zkresleně, a v kontextu tehdy panujících společenských a politických podmínek. Jiné významy měl vznik republiky v roce 1928, 1938, 1948 nebo 1968. Také v různých částech země byl často vnímán rozdílně, i to byla daň za soužití různě vyspělých a národnostně heterogenních celků, které Československo tvořily.

Klíčová slova: Československo, výročí, osudové osmičky, 28. říjen, republika

Abstract (EN): „Eight“ celebration of the birthday of Czechoslovakia. This year it is a hundred years since the establishment of Czechoslovakia. This anniversary of now non-existent state is commemorated intensively. This has not always been the case, in many periods of our history, the image of our republic has been misinterpreted and distorted in the context of the prevailing social and political conditions at that time. The foundation of the republic had different meanings in 1928, 1938, 1948, or 1968. It was often perceived differently also in different parts of the country, this was a toll on the coexistence of unequally developed and nationally heterogeneous units forming Czechoslovakia.

Keywords (EN): Czechoslovakia, anniversary, fateful eights, October 28, republic