Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BURDA, T. (2018): Osmičkové oslavy narozenin Československa. Geografické rozhledy, 28(1), 12–13.

Přílohy: