Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MATĚJČEK, T. (2018): Pěstování řepky – novodobý fenomén (nejen) české krajiny. Geografické rozhledy, 28(1), 22–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Příspěvek shrnuje základní informace o pěstování řepky. Diskutovány jsou také možné alternativy. Cílem je postihnout různé aspekty pěstování této plodiny a nabídnout ucelený pohled na tento fenomén, především pro účely školního vzdělávání.

Klíčová slova: geografické vzdělávání, environmentální vzdělávání, řepka, olejniny, geografie zemědělství

Abstract (EN): Growing of rape - a modern phenomenon of (not only) the Czech landscape. The paper summarizes the basic information on rape cultivation and production. Also, possible alternatives are discussed. The aim is to cover different aspects of the cultivation of this crop and to provide a broader view of this issue, especially for purposes of school education.

Keywords (EN): geographical education, environmental education, rape, oilseeds, geography of agriculture