Stažení článku

HULÍKOVÁ, K. (2018): Stárnutí populace jako globální jev 21. století. Geografické rozhledy, 28(1), 26–29.