Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HULÍKOVÁ, K. (2018): Stárnutí populace jako globální jev 21. století. Geografické rozhledy, 28(1), 26–29.

Přílohy:

Relativní věková struktura populace světa v roce 2015 (grafy)