Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

STUCHLÍKOVÁ, Z. (2018): Využití robotů ve stárnoucím Japonsku. Geografické rozhledy, 28(1), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek shrnuje základní fakta o demografickém stárnutí japonské populace, s důrazem na aktuální stav, včetně mezinárodního kontextu. Japonsko patří mezi nejrychleji stárnoucí země světa a musí řešit řadu ekonomických, sociálních i jiných problémů a výzev s tímto procesem spojených. Snaží se proto podporovat i větší rozšíření robotů, kteří by mohli mj. znatelně ulevit ztenčujícímu se trhu práce a více pomáhat a pečovat o rostoucí skupinu seniorů.

Klíčová slova: Japonsko, ekonomika, stárnutí, technologie, robot

Abstract (EN): Robots in an aging Japan. This article summarizes the main facts with respect to Japan´s demographic ageing. Japan belongs among the fastest-ageing nations in the world and it has to deal with many economic, social and other problems and challenges related to this process. On that account, Japan tries to promote more diversified and higher use of robots which could (besides other things) relieve the labor market from decreasing working force, and help to take care of an expanding group of seniors.

Keywords (EN): Japan, economy, ageing, technology, robot