Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JAKUBEK, D. (2018): Podněstří – krizová oblast Moldavska. Geografické rozhledy, 28(1), 34–37.

Stáhnout článek

Abstrakt: Moldavsko a Podněstří dlouhou dobu ležely na okraji zájmu veřejnosti, nicméně s postupem evropské integrace směrem na východ se pozornost obrací i k tomuto regionu. Vstupem Rumunska do Evropské unie Moldavsko nyní s Unií přímo hraničí, což vedlo i k obnovení zájmu mezinárodních aktérů o problémy tohoto regionu, tvořícího součást „nárazníkové zóny“ mezi Evropou a Ruskem. Tento článek pojednává o neuznaném separatistickém státu Podněstří, který na území Moldavska vznikl za podpory Ruska v roce 1992. Článek popisuje nejen historický vývoj vztahů Moldavska, Podněstří a SSSR/Ruska, ale vychází i z primárních dat získaných terénním výzkumem v dané oblasti.

Klíčová slova: Podněstří, Moldavsko, ruská zahraniční politika

Abstract (EN): Transnistria – The Crisis Area of Moldova. Moldova and Transnistria have been for a long time outside the scope of mainstream media and public concern. With the European integration progressing to the East, however, this area has attracted more attention recently. Upon Romania's accession to the European Union, Moldova is bordering the Union and became part of the “buffer zone” between Europe and Russia, which in turn helped to draw attention to the problems of the region. The presented paper focuses on the separatist state of Transnistria, which was established on the territory of Moldova (with the support of Russia) in 1992. The paper, besides describing the historical development of the relations of Moldova, Transnistria and the USSR/Russia, also draws conclusions from primary data collected by field research in the area.

Keywords (EN): Transnistria, Moldova, Russian foreign policy