Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Čechoslováci ve světě. Geografické rozhledy, 28(1), fotostrana 1.

Stáhnout článek