Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PŘIDALOVÁ, I, OUŘEDNÍČEK, M. (2014): Proměna národnostní struktury Prahy mezi lety 1921 a 2011. Geografické rozhledy, 23(4), 24–25.

Přílohy:

Národnostní heterogenita obyvatelstva Velké Prahy (1930) a národnostní heterogenita obyvatelstva v katastrálních územích Prahy (2011)