Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ČERMÁKOVÁ, D., JANSKÁ, E. (2014): Vnitřní stěhování cizinců v Česku – koncentrační či difuzní směry? Geografické rozhledy, 23(4), 26–27.

Stáhnout článek

Přílohy:

Tabulky – migrace a stěhování v Česku, 2001–2011

Abstrakt: Současné rozložení cizinců v Česku je výsledkem mezinárodní migrace , stejně jako následné vnitřní migrace cizinců . Zatímco mezinárodní migrace měla rozhodující vliv až do začátku globální krize , dnes se stává stále důležitější vnitřní migrace . Cizinci mají vyšší intenzitu stěhování , ale také mají jiné preference a směry . Praha pro cizince představuje vstupní b ránu , ale také hraje důležitou roli i v jejich následujícím stěhování. Na rozdíl od většinové populace p řevažují u cizinců spíše koncentrační procesy spojené zejména s pracovními a bytovými důvody.

Klíčová slova: mezinárodní migrace obyvatelstva, vnitřní stěhování cizinců, prostorové rozmístění cizinců

Abstract (EN): Internal Migration of Foreigners in Czechia: Concentration or Diffusion? The current distribution of foreigners in Czechia is a result of international migration, as well as subsequent internal migration. While international migration played a decisive role in the distribution of foreigners until the beginning of the global crisis, internal migration is now becoming the more important of the two. Studies of internal migration cannot ignore foreigners. Foreigners not only exhibit a higher intensity of movement, they also have different preferences and directions. Prague is certainly gateway city for foreign immigrants, but it also plays an important role in their subsequent movement.

Keywords (EN): international migration, internal migration of foreigners, spatial distribution of foreigners