Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Československá města. Geografické rozhledy, 28(1), fotostrana 2.

Stáhnout článek