Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

GRIM, T., TŮMOVÁ, M. (2018): Klaudyánova mapa: poklad české minulosti. Geografické rozhledy, 28(2), 12–15.

Stáhnout článek

Abstrakt: Kulturní dědictví Česka tvoří mnohé historické prameny. Mohou to být i staré mapy, které přináší obraz krajiny i společnosti v určitém historickém období. Mezi takové památky patří bezesporu i Klaudyánova mapa Čech z roku 1518. Článek se věnuje této mapě, která v letošním roce slaví 500 leté výročí. Přináší základní informace o jejím obsahu, autorovi i době, ve které vznikla. Nabízí další možnosti jejího využití především ve školní výuce zeměpisu a dějepisu.

Klíčová slova: Klaudyánova mapa Čech, Mikuláš Klaudyán, nejstarší mapa, Čechy, Kladsko, dřevořez, alegorie

Abstract (EN): Klaudyan’s map of Bohemia: treasure of Czech history. Cultural heritage of Czechia consists of many historical sources. These can also be old maps that bring images of landscape and society in a certain historical period. Klaudyan map of Bohemia from 1518 is undoubtedly an important part of this heritage. This article focuses on this map, which celebrates its 500th anniversary this year. It provides basic information about its content, its author, and the time it was created. It sketches some opportunities for its use, especially in school education, within the subjects of geography and history.

Keywords (EN): Klaudyan’s map of Bohemia, Mikuláš Klaudyán, the oldest map, Bohemia, Kłodzko, wood-cut, allegory