Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

CHRÁST, J. (2018): Morava v obraze aneb kartografické dílo Jana Amose Komenského. Geografické rozhledy, 28(2), 16–19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Staré mapy českých zemích patří k nejvýznamnějších historickým pokladům a nejcennějších dokladům o minulých krajinách i společnosti. Článek se zabývá jednou z nejstarších map – Komenského mapou Moravy, která vznikala v období neklidu třicetileté války rukou učitele národů Jana Amose Komenského. Zamýšlí se na motivací vzniku této mapy, jejím rozšířením do zahraničí a zajímavostmi jejího obsahu.

Klíčová slova: Jan Amos Komenský, Morava, staré mapy, 17. a 18. století

Abstract (EN): The view on Moravia, cartographic work of John Amos Comenius. Old maps of the Czech lands are among the most important historical treasures and most valuable documents on historical landscapes and societies. This article deals with one of the oldest maps - the Comenius‘s map of Moravia, which was created during the period of unsettlement of the Thirty Years' War by the hands of the teacher of nations – John Amos Comenius. The paper discusses motivations for the creation of this map, its expansion abroad and interesting features of its content.

Keywords (EN): John Amos Comenius, Moravia, old maps, 17th and 18th century