Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NOVOTNÁ, K., HAVELKOVÁ, L. (2018): Mapování pocitů v okolí naší školy. Geografické rozhledy, 28(2), 24–27.

Stáhnout článek

Přílohy:

Jak vytvořit pocitovou mapu v QGIS s využitím WMS služeb

Abstrakt: Pocity jsou významným faktorem, který ovlivňuje naše znalosti, dovednosti, ale také postoje. Tvorba, analýza a interpretace pocitových map umožňuje efektivně rozvíjet kompetence k učení, řešení problémů a občanské kompetence. Tyto aktivity mimo jiné částečně pomáhají žáků rozvíjet i geografické dovednosti a utvářet jejich postoje k místům v okolí školy. Proto je cílem našeho článku je navrhnout, jak používat pocitové mapy ve výuce.

Klíčová slova: pocitová mapa, emoce, postoje, geografické dovednosti, klíčové kompetence

Abstract (EN): Emotional mapping in my school’s vicinity. Emotions are an important factor influencing our knowledge, skills, and even our attitudes. Creation, analysis and interpretation of an emotional map enable us to effectively develop learning, problem-solving and civic competencies. Moreover, these activities in particular help pupils to acquire geographical skills and to shape their attitudes related to places in their school’s vicinity. Therefore, the aim of our article is to suggest an example how to use the emotional maps in teaching.

Keywords (EN): emotional map, emotions, attitudes, geographical skills, key competencies