Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠTYCH, P., ŠANDERA, J. (2018): Dálkový průzkum Země pomáhá sledovat zdravotní stav lesů. Geografické rozhledy, 28(2), 28–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Tento článek si klade za cíl představit nejnovější data a metody dálkového průzkumu Země (DPZ) s důrazem na evropské družicové mise Sentinel. Tyto družice jsou provozovány v rámci evropského programu Copernicus, který patří vůbec k nejvýznamnějším evropským programovým iniciativám v oblasti poskytování dat a nabízí své datové produkty volně ke stažení široké veřejnosti. Na podkladě archivních dat Sentinel-2 byl proveden výzkum probíhající kůrovcové kalamity v Jeseníkách. Pomocí kombinace vybraných pásem družicových snímků a vypočítaných vegetačních indexů byly detekovány lesy napadené kůrovcem v okolí obce Zlaté Hory. Prokázala se tak vysoká užitečnost metod DPZ a volně dostupných dat Sentinel-2 v hodnocení stavu a změn lesní vegetace.

Klíčová slova: dálkový průzkum Země, geoinformatika, kůrovcová kalamita, Jeseníky, Sentinel-2

Abstract (EN): Remote sensing helps to monitor the health of forests. This article aims to introduce the forest vegetation remote sensing data and methods with an emphasis on the European satellite mission Sentinel. An investigation of the ongoing bark beetle calamity in the Jeseníky Mountains was carried out using the Sentinel-2 data. This study demonstrated the high capabilities of remote sensing methods and freely available Sentinel-2 data in the evaluation of forest vegetation changes and health condition of the forest.

Keywords (EN): remote sensing, Geoinformatics, Bark beetle calamity, Jeseníky, Sentinel-2