Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Svět v obrazech. Geografické rozhledy, 28(2), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: malba, plochá Země, karikatura, geopolitika, představy o světě, mapa, historická mapa, Zeměplocha

Keywords (EN): painting, flat earth, cartoon, geopolitics, images of a world, map, historical map, Discworld