Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Svět v obrazech. Geografické rozhledy, 28(2), fotostrana 1.

Klíčová slova: malba, plochá Země, karikatura, geopolitika, představy o světě, mapa, historická mapa, Zeměplocha

Keywords (EN): painting, flat earth, cartoon, geopolitics, images of a world, map, historical map, Discworld