Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Metody snímání Země. Geografické rozhledy, 28(2), fotostrana 2.

Klíčová slova: dálkový průzkum Země, satelitní snímkování, letecké snímkování, meteorologie, archeologie, vojenství

Keywords (EN): remote sensing, satellite imaging, aerial photography, meteorology, archeology, military