Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

MÜLLER, M. (2019): Větrné bouře. Geografické rozhledy, 28(3), 10–13.

Stáhnout článek

Přílohy:

Rychlosti větru dosahované v Česku

Abstrakt: Vítr vzniká jako pohyb vzduchu k vyrovnávání horizontálních rozdílů tlaku vzduchu. Větrné bouře mohou být způsobeny několika různými mechanizmy, v nichž často hrají důležitou roli vertikální pohyby vzduchu. Podle příčinného mechanizmu se větrné bouře liší mj. oblastí výskytu, velikostí zasaženého území i sezónním rozdělením.

Klíčová slova: vítr, větrná bouře, silná konvekce, tornádo, cyklona

Abstract (EN): Windstorms. Wind is the air movement to balance horizontal air pressure differences. Windstorms can be caused by several different mechanisms where vertical air movement often plays a significant role. With respect to the causal mechanism, windstorms differ in the regional distribution, in the usual size of the affected area, as well as in their seasonal distribution.

Keywords (EN): wind, windstorm, severe convection, tornado, cyclone