Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MÜLLER, M. (2019): Větrné bouře. Geografické rozhledy, 28(3), 10–13.

Přílohy: