Stažení článku

RAŠKA, P., KLIMEŠ, J. (2019): Svahy v pohybu. Geografické rozhledy, 28(3), 14–17.