Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

RAŠKA, P., KLIMEŠ, J. (2019): Svahy v pohybu. Geografické rozhledy, 28(3), 14–17.

Přílohy: