Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

FLAŠAROVÁ, K. (2019): Spraše, svědek prachových bouří z doby ledové. Geografické rozhledy, 28(3), 18–21.

Stáhnout článek

Abstrakt: Spraše jsou jedním z přímých důkazů, že planeta Země je velmi dynamická a v pohybu. Aby spraše mohly vůbec vzniknout, bylo zapotřebí dostat do pohybu masy prachu. Pokud pohyb ustal, začaly se naopak vytvářet humózní půdy, které stejně jako dnes potřebují ke vzniku stálé a klidné podmínky. Dnes však člověk svým chováním způsobuje, že půda i spraše se opět začínají pohybovat.

Klíčová slova: spraš, paleopůda, doba ledová, klimatická změna, eroze, čtvrtohory, kvartér

Abstract (EN): Loess, witness of ice age dust storms. Loess is one of the key pieces of evidence of Earth‘s dynamics and surface motions. In order for loess to form, large masses of dust had to be put in motion. Once this motion stopped, humic soils began to form in a stable environment just as we know it today. However, soils, as well as loess, are beginning to move once again due to human influence.

Keywords (EN): loess, paleosoil, ice age, climate change, erosion, quaternary