Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KADLECOVÁ, K. (2019): Kdo má při cestování přednost? Člověk nebo zvíře? Geografické rozhledy, 28(3), 22–25.

Stáhnout článek

Abstrakt: Fragmentace krajiny je jev, při kterém je původně celistvá přírodní krajina rozdělena na menší celky vlivem antropogenní činnosti, jako je výstavba sídel či komunikací. Možnost, jak zvýšit prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy jsou i tzv. ekodukty. Jak jsou využívány, ukazuje studie jednoho z nich na dálnici D1 mezi Olomoucí a Ostravou. Tento článek nabízí námět, jak vliv výstavby silnic a dálnic na volně žijící živočichy začlenit do výuky.

Klíčová slova: fragmentace krajiny, prostupnost krajiny, migrace, velcí savci, ekodukt

Abstract (EN): Who’s priority when traveling? A human or an animal? Landscape fragmentation is a phenomena, when originally compact natural landscape is divided into smaller parts by anthropogenic activities (e.g. settlements, roads, etc.). Wildlife crossing structures (ecodusts) are one of the possibilities how to enhance permeability of the landscape for wild animals.. Case study of one ecoduct on D1 motorway between Olomouc and Ostrava shows how frequently it is used. This paper offers a perspective, how to implement this topic into the school lessons.

Keywords (EN): landscape fragmentation, permeability of the landscape, migration, large mammals, wildlife crossing structures