Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KRAJŇÁK, T. (2019): Cestovní ruch jako nástroj zahraniční politiky: příklad Číny. Geografické rozhledy, 28(3), 26–29.

Stáhnout článek

Abstrakt: Socioekonomický význam cestovního ruchu roste. V mezinárodním prostředí se tento trend odráží i v mezinárodní politice. Tento článek poukazuje právě na provázání mezinárodního cestovního ruchu a mezinárodní politiky, resp. jak mezinárodní cestovní ruch ovlivňuje mezinárodní politický systém. Vhodný badatelský příklad představuje zahraniční cestovní ruch Číny, který bývá vládnoucí garniturou pravidelně využíván k prosazování cílů v zahraniční politice.

Klíčová slova: mezinárodní cestovní ruch, politika cestovního ruchu, mezinárodní politika, moc, Čína

Abstract (EN): Tourism as a foreign policy tool: The case of China. The socio-economic importance of tourism is growing. At the international level such importance is reflected in international politics. This paper points right to the interplay of international tourism and international politics–i.e., how international tourism affects international political system. Chinese tourism represents an appropriate case study , as it has been used regularly by Chinese government to achieve its goals in foreign policy.

Keywords (EN): international tourism, tourism politics, international politics, power, China