Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PAVELKOVÁ, L. (2019): Moldavsko a sociální remitence: dopady emigrace na společnost. Geografické rozhledy, 28(3), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek se věnuje tématu sociálních remitencí, tj. zvyků, norem a schopností, které migranti přenášejí ze země cílové do své země původu. V první části je vysvětlen koncept sociálních remitencí, druhá část je věnována dopadu sociálních remitencí na Moldavsko, které je v rámci Evropy jednou z nejvýznamnějších zdrojových zemí migrace.

Klíčová slova: migrace, sociální remitence, Moldavsko, Česko, Itálie

Abstract (EN): Moldova and social remittances: the consequences of emigration for the society. The article deals with the topic of social remittances, i.e. habits, norms and skills that are transferred by migrants from destination countries to the countries of origin. The first part is dedicated to the topic of social remittances as such, the second part then focuses on the impact of social remittances on Moldova, one of the main source countries of migration in Europe.

Keywords (EN): migration, social remittances, Moldova, Czechia, Italy