Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Země v pohybu. Geografické rozhledy, 28(3), fotostrana 1.

Stáhnout článek

Klíčová slova: rotace země kolem osy, slapové jevy, mořské dmutí, přílivové elektrárny, orogeneze, hory, Koridillery desková tektonika, zlom San Andreas, zemětřesení, výbuch sopky, podmořský sesuv, tsunami, Anak Krakatoa, desertifikace, odlesňování

Keywords (EN): Earth's rotation around the axis, tidal phenomena, sea tides, tidal power plants, orogenesis, mountains, American Cordillera, plate tectonics, San Andreas Fault, earthquake, volcanic eruption, submarine landslide, tsunami, Anak Krakatau, desertification, deforestation