Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

PŘIDALOVÁ, I., KLSÁK, A. (2019): Cizinci v našem sousedství: důvod k obavám? Geografické rozhledy, 28(3), 34–37.

Stáhnout článek

Přílohy:

Výzkumné lokality a respondenti dotazníkového šetření

Abstrakt: Přes relativně nízký podíl cizinců na české populaci má z jejich přítomnosti podstatná část obyvatelstva obavy. Jejich příčinou může být kombinace nedostatku vlastních zkušeností s cizinci a jejich mediálního obrazu. Příspěvek zjišťuje, nakolik se toto vnímání cizinců veřejností naplňuje ve vybraných lokalitách s jejich výraznou koncentrací. Výsledky ukazují, že dopady migrace na konkrétní lokality se mohou od představ veřejnosti založených na stereotypech nezřídka uváděných v médiích značně lišit.

Klíčová slova: cizinci, sociální klima, bezpečnost, kriminalita, Česko

Abstract (EN): Foreigners in our neighborhood: reason to worry? Despite a relatively low proportion in population, foreign citizens do not have a positive overall image for most of the Czech population. The paper aims to find out to what extent the Czech population’s concerns about foreigners reflect the experiences of the areas with their marked concentrations. Field research in three Czech areas suggests that the outcomes of migration in particular localities can differ significantly from the public notions based on stereotypes often reproduced in the media.

Keywords (EN): foreign citizens, social climate, safety, crime, Czechia