Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

FICEK, F. (2019): Jak a podle čeho vymezit jižní a jihovýchodní Asii? Geografické rozhledy, 28(4), 4–7.

Přílohy:

Abstrakt: Vymezení jižní a jihovýchodní Asie není zrovna lehkým úkolem. Není proto překvapením, že různí vědci a organizace ohraničili tyto dva rozsáhlé světové regiony rozdílně. Tento článek stručně popisuje regionalizaci a dále popisuje několik různých vymezení jižní a jihovýchodní Asie. Poslední část textu představuje definici obou regionů podle členství ve dvou regionálních organizacích – SAAR a ASEAN, která je obzvláště užitečná, ačkoliv rozhodně ne dokonalá.

Klíčová slova: jižní Asie, jihovýchodní Asie, regionalizace, makroregiony, globální systémy

Abstract (EN): How and according to what to define South and Southeast Asia. Defining South and Southeast Asia is not an easy task. It is thus no surprise that over time, different authors and organizations drew various borders around these two world regions. This article briefly discusses their regionalization before presenting several existing definitions of South and Southeast Asia. Lastly, it argues that defining both regions according to membership in two regional organizations – SAARC and ASEAN – is particularly useful, though definitely not perfect.

Keywords (EN): South Asia, Southeast Asia, regionalization, macroregions, global systems