Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

FICEK, F. (2019): Jak a podle čeho vymezit jižní a jihovýchodní Asii? Geografické rozhledy, 28(4), 4–7.

Přílohy: