Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

PREIS, J. (2019): Indický oceán ve věku objevů. Geografické rozhledy, 28(4), 8–11.

Abstrakt: Věk objevů, jenž je datován od počátku 15. století, je jedno z klíčových období, během kterého nastal nebývalý rozmach námořní dopravy evropských zemí. Došlo k objevení nových světadílů a rozvoji mezinárodního obchodu. Významnou roli v tomto období hrálo Portugalsko. Toto království ovládalo celé 16. století Indický oceán i východní část Atlantiku a vytvořilo tak zřejmě první globální ekonomický systém, do něhož bylo zapojeno několik světových makroregionů z Evropy, Afriky, jižní a východní Asie.

Klíčová slova: Indický oceán, Portugalsko, věk objevů, Indie, Jindřich Mořeplavec, mezinárodní obchod, globalizace

Abstract (EN): The Indian Ocean in the Age of Discoveries. The Age of Discoveries, dated from the beginning of the 15th century, is a key period, during which the maritime transport of European countries significantly boomed, new continents were discovered and international trade was developed. At that time, Portugal was one of the most important stakeholders. It was dominating in the Indian Ocean and in the east part of the Atlantic Ocean for the whole 16th century, and thus created perhaps the first global economic system ever, which interlinked world macroregions from Europe, Africa as well as South and East Asia.

Keywords (EN): Indian Ocean, Portugal, The Age of Discoveries, India, Henry The Navigator; international trade, globalization