Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

BERNHÄUSEROVÁ, V., HAVELKOVÁ, L. (2019): Geoportály do výuky geografie snadno a rychle. Geografické rozhledy, 28(4), 20–23.

Stáhnout článek

Přílohy:

Využití geoportálu Windy.com pro výuku meteorologie a klimatologie (pracovní list)

Abstrakt: Cílem článku je seznámit čtenáře s internetovým portálem Geoportály pro výuku geografie. Tento internetový portál se věnuje českým geoportálům a jejich aplikaci ve výuce. Vybrané geoportály jsou zde přehledně zařazeny do tematických celků geografie. Kromě samotného zařazení je každý geoportál doplněn o jeho zhodnocení, obecné charakteristiky a stručná doporučení, které konkrétní mapové vrstvy využívat. Článek mimo teoretických návrhů představuje konkrétní pracovní list, věnující se jednomu z vybraných geoportálů, a to konkrétně geoportálu Windy.com.

Klíčová slova: geoportál, mapový portál, internetový portál, rozvoj mapových dovedností, výuka geografie

Abstract (EN): Geoportals to teach geography easily and quickly. The article’s aim is to introduce a web portal focusing on Czech geoportals and their implementation to school lessons. The chosen geoportals are clearly assigned to basic geography topics. Moreover, an evaluation, basic characteristics and brief recommendations which specific map layers to use are available for each geoportal. In addition to the theoretical suggestions, a worksheet with tasks focused on the use of one of the chosen geoportals – Windy.com, is a part of the article.

Keywords (EN): geoportal, web portal, map skill development, geographic education