Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

DURNA, R., JELEN, J., SVOBODOVÁ, H. (2019): Práce v terénu jako součást zeměpisných olympiád Geografické rozhledy, 28(4), 24–25.

Stáhnout článek

Přílohy:

Terénní úlohy použité při Zeměpisné olympiádě a Mezinárodní zeměpisné olympiádě

Abstrakt: Příspěvek seznámí čtenáře s analýzou terénních úloh celostátního kola české Zeměpisné olympiády (ZO) a Mezinárodní zeměpisné olympiády (iGEO). Důraz je kladen na tvorbu doporučení pro tvůrce české olympiády, jak z důvodu přiblížení se mezinárodním standardům, tak v souvislosti s potenciálním pořadatelstvím iGEO v Česku v následujících letech. V neposlední řadě také text informuje o průběhu aktuálního ročníku národní ZO.

Klíčová slova: terénní výuka, Zeměpisná olympiáda Česko, Mezinárodní zeměpisná olympiáda (iGEO), analýza

Abstract (EN): Fieldwork as a part of geographical olympiads. The paper informs the reader about the analysis of the fieldworks within the Geographical Olympiad in Czechia (Zeměpisná olympiáda, ZO) and The International Geography Olympiad (iGEO). Emphasis is placed on recommendations for Czech creators of the new tasks, both for the purpose of approximation to international standards and in context with the potential organization of iGEO in Czechia in the forthcoming years. Last but not least, the text informs about the course of the current year of the national ZO.

Keywords (EN): fieldwork, Geographical Olympiad Czechia, The International Geography Olympiad (iGEO), analysis