Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

DURNA, R., JELEN, J., SVOBODOVÁ, H. (2019): Práce v terénu jako součást zeměpisných olympiád Geografické rozhledy, 28(4), 24–25.

Přílohy:

Terénní úlohy použité při Zeměpisné olympiádě a Mezinárodní zeměpisné olympiádě