Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

STUCHLÍKOVÁ, Z., (2019): Expanze střední třídy v Indonésii. Geografické rozhledy, 28(4), 30–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Rychlá expanze střední třídy v Asii je dnes vnímána jako zásadní trend, který může mít řadu pozitivních i negativních dopadů na globální ekonomiku. Střední třída se rychle rozšiřuje v Číně, Indii, ale i v zemích jihovýchodní Asie. Indonésie patří mezi nejlidnatější a nejrychleji rostoucí ekonomiky regionu a také země, kde nejrychleji klesá míra chudoby a roste životní úroveň. Cílem tohoto textu je proto přiblížit základní rysy vývoje indonéské střední třídy, včetně některých dopadů jejího rychlého růstu na zdejší ekonomiku. Připomenuty jsou i základní definice a vymezení střední třídy a základní rysy vývoje indonéské ekonomiky.

Klíčová slova: Indonésie, střední třída, ekonomika, urbanizace, spotřeba

Abstract (EN): Middle class expansion in Indonesia. The middle class expansion in Asia is an important trend with both positive and negative impacts on the global economy. The bulk of this strong growth comes from China, India and Southeast Asia, including Indonesia. The article summarizes the main facts with respect to expansion of the Indonesian middle class and its selected consequences for the Indonesian economy.

Keywords (EN): Indonesia, middle class, economy, urbanization, consumption