Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

VOJTÍŠEK, Z., KLINGOROVÁ, K. (2019): Vietnam v Česku: náboženské obrození vietnamských buddhistů. Geografické rozhledy, 28(4), 34–37.

Abstrakt: Přibližně desetina Vietnamců žijících v Česku jsou buddhisté. Dlouhou dobu své náboženství praktikovali v soukromí, nicméně to se začalo měnit po roce 2007, kdy byl otevřen první chrám vietnamského buddhismu ve Varnsdorfu. Od té doby vyrostlo vietnamských chrámů hned několik. Cílem tohoto příspěvku je představit podobu těchto chrámů, rituály a praktiky, které se k nim váží, a zamyslet se nad tím, jestli vietnamské buddhistické chrámy vznikají z kulturních důvodů jako místa uchování a předávání vietnamských tradic, nebo jako místa reflektující náboženské „obrození“ Vietnamců.

Klíčová slova: buddhismus, Vietnamci, chrám, náboženské obrození, Česko

Abstract (EN): Vietnam in Czechia: Religious revival of Vietnamese Buddhists. About ten percent of the Vietnamese living in Czechia are Buddhists. For many years, they practiced their religion in privacy. It changed in 2007 when the first Vietnamese Buddhist temple was opened in Varnsdorf. Since then, thirteen Buddhist temples grew up in Czechia. The aim of this paper is to describe the physical form of the temples, rituals and practices which take place in these temples, and to answer the question whether the Vietnamese Buddhist temples are created for cultural reasons as places of preservation and transition of Vietnamese traditions, or as places reflecting religious “awakening” of Vietnamese.

Keywords (EN): Buddhism, Vietnam, temple, religious revival, Czechia