Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

Jihoasijské konflikty. Geografické rozhledy, 28(4), fotostrana 1.

Klíčová slova: konflikty, hranice, geopolitika, jižní Asie, sikhové, Chálistán, Tálibán, dalajláma, maoismus, Kašmír, Dharamsála, Péšávar, Indus, Indie, Čína, Nepál, Pákistán

Keywords (EN): conflicts, border, geopolitics, South Asia, Sikhs, Khalistan, Taliban, Dalai Lama, Maoism, Kashmir, Indus River, Dharamshala, Peshawar, India, China, Nepal, Pakistan