Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Jihoasijská ekonomika. Geografické rozhledy, 28(4), fotostrana 2.

Stáhnout článek

Klíčová slova: ekonomika, jižní Asie, callcentrum, služby, outsourcing, továrna na oblečení, obchodní burza, Mumbaí, cestovní ruch, turismus, Male, zemědělství, koření, meditační pobyty, jóga, hustota zalidnění, Indie, Bangladéš, Maledivy, Nepál

Keywords (EN): economics, South Asia, callcenter, services, outsourcing, sweatshop, stock exchange, Mumbai, tourism, Male, agriculture, spice, meditation stays, yoga, population density, India, Bangladesh, Maldives, Nepal