Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

LHOTA, S., SVOBODOVÁ, H., JURAČKA, P. J. (2019): Indonéská příroda – jedinečná a ohrožená. Geografické rozhledy, 28(5), 4–11.

Stáhnout článek

Přílohy:

Abstrakt: Indonéské pralesy i moře omývající tisíce indonéských ostrovů patří mezi ekosystémy s největší biodiverzitou na světě. Zároveň jde však o místa, která jsou v současnosti nejvíce ohrožena a které musí čelit tlaku, který na ně vyvíjí jak samotní Indonésané (Indonésie je čtvrtou nejlidnatější zemí světa), tak i globální trh (především obchod se současně nejobchodovanějším tukem na světě – palmovým olejem). Článek představuje široký kontext pěstování palmy olejné na úkor deštného pralesa na ostrově Borneo. Článek se věnuje i dalším ekologickým a environmentálním problémům Indonésie – rozsáhlým lesním požárům, znečišťování životního prostředí a ztrátě biodiverzity vodních ekosystémů. Důraz je kladen také na situaci a ochranu mořských želv v oblasti Berau.

Klíčová slova: Indonésie, životní prostředí, biodiverzita, deštný prales, odlesňování, ekosystém, palma olejná, lesní požáry, mořské želvy, ochrana životního prostředí, Borneo, Berau

Abstract (EN): Indonesian nature: Unique and endangered. Indonesian forests and seas rank among the most diverse ecosystems worldwide. These ecosystems are also the most endangered in the world and are under constant pressure from the part of both inhabitants of Indonesia (world's fourth most populous country) and the global market (palm oil trade). The paper introduces a wide context of oil palm production at Borneo. It also deals with other environmental problems of Indonesia – extensive forest fires, environmental pollution, loss of biodiversity etc. A focus is put also on the protection of sea turtles in the Berau area.

Keywords (EN): Indonesia, environment, biodiversity, rainforest, deforestation, ecosystem, palm oil, forest fires, sea turtles, environmental protection, Borneo, Berau