Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

LHOTA, S., SVOBODOVÁ, H., JURAČKA, P. J. (2019): Indonéská příroda – jedinečná a ohrožená. Geografické rozhledy, 28(5), 4–11.

Přílohy: